Opsætning til Programmering

Fra IMADA Wiki

Java programmering

Der er rigtig mange måder at installere Java på og mange forskellige version er af Java. Derfor kan det ofte give problemer, hvis måden man installere det på ikke passer med det program man programmere i, derfor foreslår vi at gøre følgende.

For at programmere i Java er den nemmeste måde blot at åbne Visual Studio Code og installere Language Support for Java udvidelsen. Når den er installeret, kommer der en popup frem i højre hjørne som spørger om lov til at installere Java JDK. Klik på den blå installer knap hvorefter Java automatisk vil blive installeret og konfigureret til brug i Visual Studio Code.

Assembly programmering

Da undervisningen i assembly (f.eks. i DM548) foregår på Linux kræver det særlig opsætning af komme i gang med det på Windows og MacOS. På Windows er det muligt at bruge Windows Subsystem for Linux, mens på MacOS kan man bruge en Virtual Machine.

Men alternativt kan man bruge IMADA SSH serverene sammen med Visual Studio Code til at programmere Assembly. Se afsnittet om Visual Studio Code for en guide til dette.